Regulacje prawne

Przepisy obowiązujące w Polsce określają, że w samochodach można przyciemniać szyby, które nie znajdują się w polu widzenia kierowcy, czyli wszystkie za wyjątkiem szyby czołowej i szyb w przednich drzwiach. Ustawodawca nie określił minimalnej przepuszczalności światła dla szyb tylnych, co w praktyce oznacza, że można stosować na te szyby nawet bardzo ciemne folie o bardzo małej przepuszczalności światła, ale muszą one posiadać odpowiednie atesty.

W przypadku szyby w przednich drzwiach to teoretycznie można je przyciemnić, ale razem z naklejoną folią muszą one przepuszczać minimum 70% światła. Co, w praktyce oznacza, iż można przyciemnić tylko takie szyby, które nie są oryginalnie przyciemnione, czyli tak zwane białe (szyby oryginalnie przyciemnione już mają przepuszczalność światła w granicach 70-80%). Trzeba jednak pamiętać, że po oklejeniu szyby białej folią, która jest dopuszczona do stosowania w polu widzenia kierowcy efekt przyciemnienia będzie praktycznie niezauważalny.

Wszystkie folie jakie są montowane na szybach samochodowych, muszą posiadać atest, tzn. muszą być przebadane na zgodność z wymaganiami regulaminu R43 ECE przez importerów folii w trybie zleconym Instytutowi Szkła i Ceramiki w Krakowie. Ponadto szyby samochodowe, które są oklejane folią powinny mieć dodatkowe oznakowanie (najlepiej w pobliżu znaku homologacji) o wyglądzie:

R43-0XXX-ISiC

gdzie 0XXX oznacza prowadzony przez Instytut numer rejestru firmy świadczącej usługę. Właściciel samochodu powinien również otrzymać stosowne zaświadczenie od firmy przyciemniającej szyby.

Wybrane przepisy i regulacje prawne

Art. 66 ust. 1 pkt. 5 prawa o ruchu drogowym „(…) pojazd musi być tak zbudowany, utrzymany i wyposażony, aby korzystanie z niego (…) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy (…)”;

Polska norma branżowa nr BN-76/3626-07 określa wymagania dla samochodów osobowych w zakresie widoczności z miejsca kierowcy. Norma ta mówi, że niedopuszczalne jest ograniczenie pola widzenia kierowcy w obrębie kąta widzenia 180 stopni.

Przepisy Regulaminu nr 43 EKG ONZ, w których dopuszcza się stosowanie oszklenia o przepuszczalności światła poniżej 70% dla szyb innych niż przednie i nie mające wpływu na pole widzenia kierowcy.

Przepisy Regulaminu nr 46 EKG ONZ, dotyczące wymogu wyposażenia samochodu w lusterko wsteczne po prawej stronie, o ile lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności, co oznacza tyle, że przyciemnienie tylnej szyby wiąże się z obowiązkiem posiadania prawego lusterka wstecznego.

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej od 1998 roku wydało stanowisko, że nie ma przeciwwskazań do przyciemniania szyb, z wyjątkiem szyb z przodu pojazdu mających wpływ na pole widzenia kierowcy (czyli szyba przednia i boczne szyby przednie).